Dr n. med. Dominika Dykla

specjalista kardiolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studium Doktoranckiego WL UJ CM .

Specjalista kardiologii, samodzielny lekarz dyżurny Oddziału  Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Współpracuje z Roztoczańską Szkołą Ultrasonografii, wykładowca oraz konsultant na kursach z zakresu echokardiografii.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), EACVI, EAPCI, ACCA ESC.

Zainteresowania medyczne:

  • nadciśnienie tętnicze,
  • migotanie przedsionków,
  • intensywna terapia kardiologiczna,
  • ostre zespoły wieńcowe,  leczenie ostrej i
  • przewlekłej niewydolności serca.

Hobby: turystyka górska, jazda motocyklem, pielęgnacja ogrodu

Dr n. med. Rafał Depukat

specjalista kardiolog

specjalista kardiolog, w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studium Doktoranckiego WL UJ CM.

Autor publikacji i doniesień  zjazdowych na kongresach polskich i zagranicznych w Europie i USA .

Absolwent studiów podyplomowych MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie badań klinicznych (metodologia, organizacja i zarządzanie) oraz Instytutu Zdrowia Publicznego UJ w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej.

Specjalista kardiologii, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej certyfikowany przez AISN PTK.

Specjalista intensywnej terapii kardiologicznej certyfikowany przez Acute Cardiovascular Care Association ESC.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, EAPCI, ACCA ESC.

Zainteresowania medyczne:

  • ostre zespoły wieńcowe,
  • intensywna terapia kardiologiczna,
  • zaburzenia lipidowe,
  • leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca,
  • badania kliniczne nowych leków i wyrobów medycznych.

Hobby: podróże, literatura, historia,  sporty siłowe