Konsultacja u kardiologa.

Obejmuje zebranie wywiadu, badanie przedmiotowe, wykonanie i interpretację zapisu EKG oraz ustalenie dalszego postępowania.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG)

– polega na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej, graficznie przedstawiony w formie krzywej na papierze milimetrowym. Służy do diagnostyki m.in. zawału serca oraz zaburzeń rytmu.

Badanie 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera

– służy do diagnostyki zaburzeń rytmu serca umożliwiając wielogodzinną rejestrację zapisu EKG podczas całodobowej aktywności chorego.

Badanie 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM, tzw. Holter ciśnieniowy)

– pomiary ciśnienia tętniczego podczas normalnej, codziennej aktywności pacjenta. Pomocne w  diagnostyce „nadciśnienia białego fartucha”, monitorowaniu skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego oraz umożliwiające ocenę wartości ciśnienia tętniczego podczas snu.

Badanie echokardiograficzne (tzw. echo serca)

– nieinwazyjne badanie obrazowe z wykorzystaniem ultradźwięków. Służy do oceny anatomicznych struktur serca, kurczliwości mięśnia sercowego, przepływów krwi w obrębie jam serca oraz dużych naczyń. Pomocne m. in. w diagnostyce wad serca, choroby wieńcowej, kardiomiopatii.

USG tętnic szyjnych

– nieinwazyjne badanie z wykorzystaniem ultradźwięków oraz  tzw. efektu Dopplera, polegającym na zmianie częstotliwości fali ultradźwiękowej po odbiciu od poruszających się krwinek. Pomocne m. in. w diagnostyce  miażdżycy, zwężeń  naczyń i niedrożności oraz objawów niedokrwienia centralnego systemu nerwowego.

Cennik usług

Wizyta kardiologiczna (pierwsza)

z badaniem EKG
250 PLN

Wizyta kardiologiczna kolejna

.
200 PLN

Badanie EKG

-
60 PLN

Badanie echokardiograficzne

-
200 PLN

Holter EKG

-
200 PLN

Holter ciśnieniowy

-
200 PLN

USG tętnic szyjnych

-
200 PLN

Pakiety badań

-
Indywidualna wycena